درب بازکن تصویری

صفحه اصلی / درب بازکن تصویری

محصولات ABB آلمان

شرکت ABB آلمان در سال 1889 تاسیس شده است.

این شرکت متخصص و طراح سیستم های زیر نیز میباشد:

  • سیستم درب بازکن 
  • سیستم نظارت تصویری
  • سیستم دزد گیر یا ضد نفوذ
  • سیتم اتوماسیون خانگی
  • سیستم  کنترلی برای اعلام حریق

محصولات Comelit ایتالیا

شرکت Comelit ایتالیا در سال 1956 تاسیس شده است.

 

شرکت Comelit یک شرکت صنعتی است در یک سطح جهانی فعالیت می کند.

 

این شرکت متخصص و طراح سیتم های زیر است:

 

  • سیستم درب بازکن 
  • سیستم نظارت تصویری
  • سیستم دزد گیر یا ضد نفوذ
  • سیتم اتوماسیون خانگی
  • سیستم  کنترلی برای اعلام حریق
 Mini

Mini

 3one6

3one6

 Easycom

Easycom

 Ikall

Ikall

 Icona

Icona

 Quadra

Quadra